Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Управление на документи – BX DMS ONE

Времето, което се изразходва за административните дейности, необходими за функционирането на едно предприятие – заедно с документацията, изисквана от органите – непрекъстнато се увеличава. Често пъти това, че служителите по различен начин съхраняват бизнес документите (на хартиен носител, на сървър, в собствения компютър, на флашка, на CD, на DVD и т.н.) също представлява проблем. Това усложнява бързото намиране на документите. Една от най-критичните точки във функционирането на едно предприятие е ефективното съхранение и управление на информациите, всъщност това е основата на ежедневната работа и чрез това – на бизнес успеха.

BX DMS ONE е уникална система за управление на документите, разработена специално заSAP Business One.

Предимства:

 • Благодарение на съвършената интеграция, от интерфейса на SAP Business One всички информации и документи са лесно и незабавно достъпни и управляеми.
 • Документите, създадени в SAP Business One се регистрират автоматично – със специален приоритет: ценовите оферти, поръчките, фактурите, документите на доставчиците и на складирането. 
 • Управителите и служителите на фирмите – съгласно статута и компетентностите си – лесно могат да потърсят и намерят всякакви информации (писмени информации, снимки, доклади или други важни бизнес документи) по всяко време, когато имат нужда от тях. Няма нужда да се правят копия.
 • Всички служители могат да управляват документите на своя екран, даже и отделени по организационни единици.
 • Документите могат да бъдат делегирани на различни нива и да бъдат снабдени с инструкции за управление и срок, а по-късно работата, свързана с тях, може да се проследява лесно. Чрез тази функция работата става прозрачна и контролируема.
 • За секунди можем да добием представа за работа, която ще бъде извършена или евентуално няма да бъде извършена в срок.
 • Времето, изразходвано за регистрацията и управлението на информациите и документите, може да се намали до минимум.
 • Благодарение на вградената функция за аларма предстоящите задачи не могат да избегнат от вниманието  на служителите.
 • Няма нужда с часове да се търсят информации, имейли, писма и фактури отпреди много години, с помощта на BX DMS ONE се освобождава много време.
 • Лесно архивиране – По време на работата със SAP Business One от вече добре познатото меню на SAP Business One в даден момент на работния процес може лесно, с няколко кликвания да се регистрират информациите и документите.
 • Бърз достъп към документите – Системата автоматично индексира документите, създадени в SAP Business One и ги прави лесно търсими за потребителите. С помощта на BX DMS ONE всички информации и документи са достъпни икономично, сигурно и незабавно от интерфейса на SAP Business One.
 • Сигурност на документите – Поради компетентностите поверителните и защитени информации на вашата фирма са в сигурност; може да се проследи кой, кога, какво е направил с дадения документ.
 • Ефективност на разходите – Чрез използване на системата за управление на документи BX DMS ONE се намаляват административните разходи (въвеждане на данни, изпращане на факсове, работна сила и време), а също така се ускоряват бизнес циклите.
 • ИТ разходи – Комбинира се със съществуващата ИТ мрежа и инфраструктура, не изисква допълнителни инвестиции в хардуери.

Области, в които можете да използвате BX DMS ONE addont с голяма ефективност:

 • пласмент
 • финанси
 • складиране
Nyomtatás