Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Управление на производствотосъс SAP Business One

Допълнението BX Core – разширявайки значително функцията за производство на SAP Business One – предлага гъвкаво и мащабируемо решение за предприятия, извършващи било просто, било комплексно производство.

Предлаганата от нас интегрирана система на управление на предприятията е гъвкава, лесна за използване, отговаря на съвременните технологичниизисквания и предлага ефективни възможности за детайлно планиране и изготвяне на график на производството.

Съвместното използване на SAP Business One и BX Core свързва логично информациите, необходими за процеса на вземане на решения/управление, свързан с производството, поради което прилагането на системата става по-бързо и по-ефективно.

Предимства в управлението на производството

 • отраслово-специфично решениеза производствени фирми
 • планируеми разходи за инвестиции и осъществяване
 • бърза възвръщаемост
 • поддръжка на производствени процеси на повече нива
 • поддръжка на производство на смени
 • разпределяне на смените към машините
 • проследяемо извършване на работа
 • планируема, проследяема и измерима експлоатация на мощностите
 • динамична регистрация на наличностите
 • управление на производствени данни чрез терминали ÜAR
 • осигуряване на незабавно достъпни информации за търговията
 • специфично планиране на поръчки и проекти 
 • поддръжка на дейността на подизпълнителите, кооперативно производство

Измерими резултати в качеството на обслужването на клиентите

 • преценяване на най-ранния срок на доставка в офертите за продажба и клиентските поръчки
 • планиране и спазване на точни срокове за задължения
 • бързо потвърждаване на поръчките
 • по-ефективно изготвяне на ценови оферти
 • надеждно, непрекъснато разположение
 • актуални данни за производството, търговията и ефективността
 • оптимизация на течащия производствен процес
 • намаляване продължителността на производствения цикъл на продукта 
Nyomtatás