Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Управление на проекти BX PRO

за отрасли, работещи по проекти и за фирми с производство по индивидуални поръчки

Управлението на предприятия, изпълняващи дейност по проекти, е много сложна дейност. Комплексните и взаимни връзки на изискванията на клиентите, инженерното проектиране, снабдяването, управлението на проекта и планирането на ресурсите представляват голямо предизвикателство за всички предприятия, които изпълняват дейност по проекти. Освен това е необходимо да има пряк и незабавен достъп до голямо количество данни. Интегрираното управление и координация на бизнес процеси с BX PRO значително повишава доходността на функционирането, по-доброто използване на ресурсите, а едновременно с това намалява срока на доставката, възникването на грешките и необходимостта от извънредния труд. Повечето предприятия, изпълняващи дейност по проекти, до ден днешен не използват интегрирана система, а работят с отделни таблици, програми за планиране и счетоводство, както и на хартия. Една обща система за управление на предприятията даже и със значителни индивидуални развития не е съвсем подходяща за тази цел. Общото планиране на потребността от материали на ниво предприятие не е подходящо за индивидуалните процеси. Непременно трябва да се избере вариант без компромиси, едно решение, което напълно отговаря на изискванията на предприятията, изпълняващи дейност по проекти. Това осъществява BX PRO за предприятията.

BX PRO поддържа планирането, изготвянето на график и проследяването на процесите на проектите, потребността от материалите и капацитета на ресурсите. Това осигурява производството да се реализира в срок и в рамките на планираните раходи. Комбинацията от BX PRO и SAP Business One предлага обширно решение и освен гореизложеното съдържа и следните функции: CRM, логистика, отчитане на разходите за труд, счетоводство, отчитане на изразходваното време, изготвяне на график за фактуриране. BX PRO предлага всичко това като единен продукт, с консистентен потребителски интерфейс, интегрирано в системата на SAP Business One, което означава по-кратка продължителност на производствения цикъл, по-голяма печалба от проектите, по-добро използване на ресурсите и не на последно място по-малко стрес.

Nyomtatás