Alegeţi ţara

Contact

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Trimitere mesaj:
Telefon:*

Facturare electronică integrată – BX eDoc+

La mereu mai multe întreprinderi apare necesitatea facturării electronice.Pentru întocmirea facturilor electronice pot fi utilizate două metode.Una este cea a documentelor pe bază de PDF, prevăzute cu semnătură electronică şi înregistrare a datei şi timpului, cealaltă este metoda bazată pe EDI (schimb de informaţii electronice).

Utilizarea documentelor prevăzute cu semnătură electronică şi marcare temporară câştigă mereu mai mult teren şi în Ungaria.În cadrul acestei categorii de documente facturarea capătă un rol însemnat, deoarece facturarea electronică asigură avantaje fiecăruia din factorii implicaţi.

BX eDoc+ este un modul de extindere a sistemului SAP Business One, care asigură utilizatorilor posibilitatea de a emite facturi atât cu semnătură electronică necalificată (securitate crescută; efect juridic: înscris), cât şi calificată (care are efecte juridice echivalente documentelor private cu capacitate probatorie integrală), şi cu marcare temporară, pe care apoi le păstrează sub formă de documente electronice autentificate.

Prin trecerea de la facturarea pe bază de hârtie, lentă şi care presupune o mare povară administrativă, la cea electronică, utilizatorii sistemului SAP Business One pot economisi anual o mare cantitate de timp, energie, muncă şi cheltuieli.Cu ajutorul modulului BX eDoc+ se reduc cheltuielile cu hârtia, imprimarea, poşta, depozitarea şi arhivarea, respectiv pierderea de timp cu remiterea poştală.

Avantaje:

Facturare cu o simplă apăsare de buton

Din sistemul integrat SAP Business One de management al societăţii facturile electronice pot fi întocmite cu numai câteva clicuri, accelerând astfel procesele, ceea ce în final conduce la o deservire de mai înalt nivel a clienţilor.

Păstrarea mai sigură a documentelor

Conform prevederilor legale, toate documentele contabile trebuie păstrate timp de 8-10 ani.Factura întocmită electronic şi apoi prevăzută cu marcare temporară este stocată, corespunzător efectului său juridic, în sistemul SAP Business One, şi este realizată automat o salvare de nivel diferit.Faţă de păstrarea pe bază de hârtie, documentul facturii nu poate dispărea şi nici nu se poate deteriora.

Căutare mai simplă, mai rapidă

Căutarea printre facturile pe bază de hârtie nu mai este necesară.Prin utilizarea modulului de extindere Bx eDoc+ factura respectivă poate fi găsită cu o simplă apăsare de buton.

Economii cu cheltuielile

Nu mai este necesară imprimarea facturilor pe hârtie, trimiterea prin poştă şi nici stocarea copiilor, activităţi cu care sunt cheltuite sume impresionante.

Soluţie care menajează forţa de muncă

Reduce poverile administrative şi posibilităţile de eroare, permiţând o muncă mai eficientă.

Soluţie care protejează mediul

Prin utilizarea modulului BX eDoc+ se reduce în mod însemnat consumul de hârtie al societăţii, sprijinind astfel realizarea unei funcţionări mai puţin dăunătoare mediului.

Avantaj competiţional – motivarea furnizorilor

Datorită accelerării proceselor de facturare şi reducerea timpilor de derulare a acestora, precum şi a faptului că devin mai precise, furnizorii îşi pot primi pretenţiile legale în interiorul termenului de plată chiar şi în cazul articolelor în privinţa cărora există diferenţe de opinii.

Resurse abundente din licitaţii

Pentru introducerea soluţiilor de facturare electronică au fost şi vor fi demarate şi în următorii ani numeroase posibilităţi de licitare.În Planul de Dezvoltare Ungaria Nouă, printre activităţile sprijinite este menţionată şi facturarea electronică, ca obiectiv prioritar.

Susţinut şi de NAV

Dinspre partea fiscală, reprezintă o soluţie echivalentă sistemului pe bază de hârtie obişnuit mai înainte, corespunzând în întregime reglementărilor NAV [Autoritatea fiscală şi vamală din Ungaria – n.t.] referitoare la facturile electronice.

Fundal, întrebări, răspunsuri

Ce trebuie pentru a utiliza BX eDoc+ ?

 • Sistemul integrat de management corporativ SAP Business One
 • Certificat necalificat (cu securitate sporită) sau calificat (pentru semnarea electronică)
 • Marcare temporară, cartelă cu chip inteligent (BALE), dispozitiv de citire a cartelei

La elaborarea produsului nostru ne-am străduit să oferim o soluţie completă, astfel încât toate acestea sunt oferite utilizatorilor noştri în mod integrat.

Care sunt condiţiile acceptării facturii electronice?

Pe baza conţinutului legii privind tva, anterior eliberării facturii electronice nu este necesară punerea de acord prealabilă cu cumpărătorii sau clienţii.

Care sunt condiţiile informatice ale facturării electronice şi păstrării documentelor?

 • certificat de semnătură
 • marcare temporară calificată
 • salvare periodică
 • acces la internet

Ce este certificatul de semnătură?

În cadrul serviciilor de autentificare a semnăturii electronice, firma NetLock oferă şi servicii de eliberare de certificate, atât cu securitate sporită cât şi de nivel calificat.Conform dispoziţiilor legale, fişierele electronice prevăzute cu semnătură electronică de securitate sporită produc efectele juridice ale înscrisurilor, în timp ce fişierele electronice prevăzute cu semnătură electronică calificată produc efectele juridice ale documentelor private cu putere probatorie deplină.NetLock Kft., care este unul dintre cei patru prestatori de servicii de autentificare din Ungaria, asigură certificatul necesar funcţionării modulului BX eDoc+.

Ce este dispozitivul de creare a semnăturii (BALE)?

„Dispozitiv de creare a semnăturii:un dispozitiv hardware cu ajutorul căruia semnatarul, utilizând datele de creare a semnăturii, creează semnătura electronică”.Echipa noastră de specialişti a permis utilizatorilor SBO, prin dezvoltarea modulului BX eDoc+, autentificarea electronică credibilă şi sigură.

De ce este autentică o semnătură?

Noţiunea de semnătură calificată a fost făcută cunoscută pe scară largă de directiva EU privind semnăturile electronice, apoi, pe baza dispoziţiilor legii XXXV. din anul 2001 referitoare la semnarea electronică, interpretarea acesteia a devenit acceptată.Semnătura electronică poate fi considerată autentică dacă:

 • certificatul de creare a semnăturii provine de la un prestator de servicii de autentificare înregistrat;
 • prestatorul de servicii de autentificare emitent este înregistrat în evidenţele autorităţii desemnate în legislaţia din domeniu (în Ungaria: Autoritatea Naţională a Comunicaţiilor);
 • aşa-numitul lanţ de autentificare aferent certificatului emis de un prestator de servicii de autentificare este complet şi valabil;
 • certificatul de creare a semnăturii a fost valabil în momentul semnării.

Ce înseamnă semnătură electronică necalificată?

Semnarea cu securitate sporită a documentelor (semnare); efect juridic: înscrisuri.

Ce înseamnă semnătură electronică calificată?

Documentul semnat autentificat (semnat) cu o semnătură electronică calificată are efectele juridice echivalente documentelor private cu capacitate probatorie deplină.

Nyomtatás