Alegeţi ţara

Contact

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Trimitere mesaj:
Telefon:*

BX PRO pentru producători unici

Managementul întreprinderilor care fabrică produse unice este o activitate foarte complicată.Interdependenţele complexe şi reciproce dintre necesităţile clienţilor, proiectarea inginerească, achiziţii, managementul proiectelor şi resurselor reprezintă o mare provocare pentru fiecare întreprindere care se ocupă cu fabricarea de produse unice.Toate acestea fac indispensabil accesul direct şi imediat la o mare cantitate de date.Comanda integrată şi coordonarea proceselor comerciale prin intermediul BX PRO îmbunătăţesc în mod însemnat rentabilitatea funcţionării şi utilizarea mai bună a resurselor, reducând totodată timpul de livrare, apariţia erorilor şi necesarul de ore suplimentare.Majoritatea întreprinderilor care se ocupă cu fabricarea de produse unice nu folosesc nici astăzi un sistem integrat, ci lucrează cu tabele separate, programe de proiectare şi contabilitate, precum şi pe hârtie.Un sistem de management al întreprinderii cu scop general nu este cu adevărat corespunzător în acest sens, nici chiar cu îmbunătăţiri individuale însemnate.Nici planificarea generală a necesarului de materiale la nivel de întreprindere nu este corespunzătoare proceselor unice.Trebuie neapărat aleasă o soluţie fără compromis, o soluţie care să corespundă pe deplin cerinţelor fabricanţilor de produse unice.Această lume este adusă întreprinderilor de BX PRO.

BX PRO suportă procesele de fabricaţie unice, planificarea, programarea, respectiv urmărirea necesarului de materiale şi capacităţilor resurselor.Acestea asigură fabricarea la termen şi în interiorul cadrului de cheltuieli.Combinarea BX PRO cu SAP Business One oferă o soluţie cuprinzătoare şi, în afara celor de mai sus, include şi funcţii privind CRM, logistică, decontarea cheltuielilor de muncă, contabilitate, necesarul de timp, programarea facturării.Toate acestea sunt oferite de BX PRO sub formă de produs unitar, cu o interfaţă de utilizator consistentă, integrată în sistemul SAP Business One, ceea ce înseamnă un timp mai scurt de derulare, un câştig mai mare, o exploatare mai bună a resurselor şi, nu în ultimul rând, mai puţin stres.

BX PRO şi SAP Business One

BX PRO şi SAP Business One asigură un sistem informatic complet de management pentru întreprinderi la care o parte sau o mare parte din procese se desfăşoară organizate pe proiecte.BX PRO a fost programat în mod specific să corespundă necesităţilor lor.Rezultatul este o soluţie flexibilă şi strâns integrată, adaptată perfect necesităţilor unice bazate pe proiecte ale întreprinderilor.BX PRO corespunde perfect majorităţii întreprinderilor din diferite ramuri industriale, deoarece poate fi utilizat excelent chiar şi de întreprinderile care funcţionează „în mod mixt” (doar parţial pe bază de proiect).În realitate, întreprinderile care lucrează în mod mixt sunt foarte răspândite, iar combinaţia BX PRO/SAP Business One este perfect corespunzătoare pentru ele.Întreprinderile care combină activităţile comerciale, de prestări de servicii, fabricaţie şi proiectare necesită (şi ele) un sistem care asigură o funcţionalitate largă, integrat şi uşor de utilizat.

Proiectarea şi programarea proceselor de fabricaţie unice

Diagrama grafică de derulare a proiectelor (Gantt) permite vizualizarea simultană a resurselor şi necesarului de materiale.Comenzile de materiale sunt legate de activităţile de fabricaţie unică, şi pot fi văzute în mod direct pe diagrama proiectului.

Planificarea capacităţii resurselor

La planificarea interactivă, grafică, a capacităţilor, activităţile şi necesarul de resurse al proiectului pot fi asociate cu resursele întreprinderii (departamente, personal şi maşini) prin metoda „trage şi lasă”.

Gestionarea ofertelor şi valorificare

Eficienţa predării ofertei şi managementului proiectului poate fi crescută în mod însemnat prin intermediul proceselor de valorificare.În oferte pot fi indicate termene mai precise, deoarece pe diagrama proiectului poate fi imediat vizualizată încărcarea maşinilor şi a personalului.

Calculul costului muncii

Profitul probabil, cheltuielile planificate şi cele efective, precum şi datele fabricaţiei neterminate pot fi văzute în mod direct.Datele detaliate ale activităţilor, materialelor, angajaţilor pot fi vizualizate cu numai o apăsare de buton.Starea proiectului, avansul acestuia şi procesele aflate în desfăşurare pot fi văzute întotdeauna conform datelor actuale.

Contabilizare şi facturare

Întocmirea facturilor poate fi programată să elibereze şi facturi de avans, respectiv să fie efectuată conform avansului proiectului.Facturile pot fi asociate cu etape, activităţi sau date concrete.

Calculul timpului necesar

Informaţiile referitoare la rapoartele (aprobate) de timp necesar şi execuţie apar imediat în bugetul proiectului şi pe diagrama acestuia.Datele privind necesarul de timp pot fi introduse de la distanţă, prin interfaţa de internet, respectiv cu ajutorul unor mijloace mobile.

Achiziţii, fabricaţie şi evidenţa stocurilor

Prin funcţiile sofisticate de planificare a necesarului de materiale, de producţie şi achiziţii, materialele necesare pot fi asociate cu activităţile din proiect sau cu etapele acestuia, ceea ce permite programarea corespunzătoare a achiziţionării, respectiv a fabricării.Este posibilă atât achiziţionarea legată de proiect, cât şi pentru mai multe depozite.

Administrarea financiară

Administrarea financiară integrată primeşte datele de bază din tranzacţiile aferente proceselor reale.Informaţiile financiare pot fi interogate în mod flexibil şi cuprinzător.

Managementul clienţilor (CRM)

Pentru departamentele de vânzări, marketing şi prestări servicii, funcţiile CRM sunt disponibile prin gestionarea posibilităţilor comerciale şi cu o bază de date centrală unitară.Baza de date centrală unitară referitoare la clienţi este complet integrată cu datele ofertelor şi comenzilor, respectiv cu datele de bază aferente.

Nyomtatás