Alegeţi ţara

Contact

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Trimitere mesaj:
Telefon:*

Managementul stocurilor în spaţiul de stocare – BX WH

Tehnica de depozitare din zilele noastre cere firmelor ca procesele din depozit să poată fi monitorizate cât mai precis, să aibă depozite a căror funcţionare se bazează pe procese transparente, în mod precis şi fiabil, extrăgând date privind procesele logistice care să fie uşor de interpretat de sistemele de management ale societăţii.

Modulul complementar BX WH este un produs care dispune de certificat internaţional SAP, destinat extinderii sistemului de management al depozitelor din SAP Business One, care realizează gestiunea stocurilor în spaţiul de stocare.Cu ajutorul său devine posibilă stabilirea exactă, la intrarea şi ieşirea din depozit, a locului articolelor aflate în depozit şi definite în SAP Business One, asigurând totodată posibilitatea transferării stocurilor între depozite, realizarea şi monitorizarea precisă şi eficientă a proceselor de depozitare.Modulul complementar BX WH poate fi dezvoltat în continuare cu ajutorul instrumentelor sistemului SAP Business One.

Avantaje:

 • organizare mai eficientă a muncii în depozite
 • o exploatare mai eficientă a depozitelor
 • inventar mai rapid
 • se reduc stocurile fără mişcare (găsite numai la inventar)
 • un personal mai redus în depozite
 • cheltuieli mai mici
 • mai puţine erori în cursul înregistrării şi transferării datelor
 • posibilitate de monitorizare
 • funcţionare mai fiabilă, ordine

Posibilităţi

Cu modulul de extindere BX WH devine posibilă separarea zonelor din depozit, precum şi a locurilor din interiorul zonelor conform sistemului de coordonate X, Y, Z.Cu locul de depozitare descris de coordonate pot fi asociate, printre altele, articole obligatorii (proprietate specifică articolelor), respectiv pot fi înregistrate cele mai importante informaţii aferente locului respectiv din depozit.Suportă depozitarea atât la loc fix, cât şi haotică, asigurând şi posibilitatea gestionării separate a proceselor de depozitare.

 • Date privind articolele
 • Loc de depozitare implicit
 • Date privind locul de depozitare
 • Articol implicit
 • Loc de depozitare specific articolelor/şarjelor de produse
 • Capacitate
 • Blocări
 • Informaţii despre stocuri, defalcat pe articole
 • Informaţii despre stocuri, defalcat pe locuri de depozitare
 • Inventar
 • Jurnal de tranzacţii
 • Recepţie mărfuri
 • Eliberarea mărfurilor
 • Mutarea mărfurilor
 • Retragere pentru fabricare, la ordinul de fabricare
 • Intrare din fabricaţie
 • Eliberarea mărfurilor conform listei de selectare
 • Inventar extins
 • Gestionarea mişcării produselor neamplasate

Funcţie complementară:BX Mobil WH

Mulţumită dezvoltării tehnicii, în depozite sunt astăzi indispensabile soluţiile de identificare tehnică (de ex. tehnica codurilor de linii, identificarea prin frecvenţă radio, pick-up voice, etc.), care constituie baza evidenţei exacte şi precise a stocurilor.

BX Mobile WH este un modul complementar al evidenţei stocurilor după locurile de depozitare BX WH, cu ajutorul căruia activităţile din depozit pot fi efectuate cu ajutorul mijloacelor informatice mobile.Prin utilizarea sa poate fi realizată o evidenţă a stocurilor din depozit care să urmărească imediat mişcarea fizică a acestora, sprijinită de un sistem de identificare cu cod de linii.

Nyomtatás